Jouw privacy

Onze privacyverklaring
Wij zijn LifeCourse BV en dit is onze privacyverklaring. In dit document informeren we je hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Wij vinden de bescherming van de persoonsgegevens van onze gebruikers heel belangrijk. Heb je vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, mail dan naar contact@lifecourse.nl.

Jouw gegevens
Wanneer je gebruik maakt van onze diensten zal je eerst een account moeten aanmaken. De gegevens die je tijdens het registratieproces invult, verwerken wij alleen om onze diensten te kunnen leveren. Het gaat hier om ‘accountgegevens’ zoals je naam en adres, emailadres, geslacht en geboortedatum. Wij zullen accountgegevens niet voor andere doeleinden verwerken dan beschreven in deze privacyverklaring.

Andere gegevens zijn de gegevens die jij in het door jou aangemaakte dossier kunt opslaan. Deze gegevens noemen we ‘dossiergegevens’. Jij bent zelf verantwoordelijk voor deze gegevens. Wij hebben geen toegang tot deze gegevens en verwerken dus geen dossiergegevens voor andere doeleinden.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is van toepassing op een geheel of gedeeltelijke geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, behalve op de verwerking ten behoeve van activiteiten met uitsluitend persoonlijke of huishoudelijke doeleinden.

De kans is groot dat dossiergegevens ook persoonsgegevens bevatten, denk bijvoorbeeld aan foto’s of filmmateriaal, maar ook aan teksten waarin namen voorkomen. Hoewel hier sprake is van een geautomatiseerde verwerking, is de AVG hierop niet van toepassing. Je verwerkt desbetreffende persoonsgegevens immers voor uitsluitend persoonlijke doeleinden. Het dossier is dan ook alleen voor jou en de door jou aangewezen trustee(s) toegankelijk.

Wij vinden het belangrijk dat jouw persoonsgegevens veilig zijn. Daarom willen we je graag informeren over wat wij voor je doen en hoe wij je gegevens beschermen.

Wat doen we voor jou?
Wanneer je jouw eigen levensdossier invult of bijwerkt doordat je gebruik maakt van onze interactieve diensten, andere diensten van ons afneemt of op andere wijze contact met ons hebt, slaan wij deze gegevens op in opdracht van jou. De gegevens die bedoeld zijn voor jouw dossier gebruiken wij uitsluitend voor het doel dat jij bepaalt; het vullen van je eigen dossier. We hebben het dan over alle teksten, muzieknummers, video, foto’s, namen en adresgegevens van anderen en alles wat je maar invult.

Wij zullen geen toegang hebben tot dossiergegevens. Alleen jij en de door jou aangewezen trustee(s) hebben toegang tot dossiergegevens. Of een trustee al tijdens jouw leven toegang heeft tot dossiergegevens of dat dit pas na overlijden het geval is, bepaal jij.

Welke gegevens verwerken wij voor onze doeleinden?
Wij verwerken je accountgegevens om contact te kunnen houden met jou en je trustee(s), voor eventuele facturatie, om je te informeren over nieuwe activiteiten en updates en om geanonimiseerde statistische gegevens te verkrijgen. Zo kunnen we onze producten zo goed mogelijk laten aansluiten op jouw behoefte. Voor deze verwerking van persoonsgegevens zijn wij, LifeCourse BV, Transistorstraat 31, 1322 CK Almere, verantwoordelijke in de zin van de AVG. Je hebt recht op inzage, correctie en het verwijderen van je persoonsgegevens. Een verzoek daartoe kan je schriftelijk richten aan het hiervoor genoemde adres of door een e-mail te sturen aan contact@lifecourse.nl.

Bescherming van jouw gegevens
We realiseren ons heel goed dat je soms persoonlijke informatie in jouw levensdossier opneemt. Daarom worden jouw gegevens, accountgegevens en dossiergegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om jouw gegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Dossiergegevens worden door ons niet ingezien, noch zijn dossiergegevens vindbaar via derden (zoals zoekmachines). Al deze maatregelen zijn er op gericht om enige vorm van verlies, onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Clickgedrag
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden zonder dat wij deze bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren.

Gebruik van cookies
LifeCourse BV kan bij het aanbieden van haar diensten gebruik maken van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje met gegevens dat op de harde schijf van jouw computer wordt opgeslagen. Wij maken gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden alleen gebruikt om het gebruik van de website gemakkelijker te maken. Tijdelijke cookies worden na bezoek van de website gewist.

Daarnaast kan LifeCourse BV ook gebruik maken van een permanente cookie. Een permanente cookie blijft op de harde schijf staan, tenzij je de cookie zelf wist. Aan de hand van dit cookie kan onze website jou herkennen als je weer op de site langskomt. Met behulp van dit cookie kan de website speciaal op jou worden ingesteld; een hulpmiddel om het gebruik van de website nog aantrekkelijker te maken. Als je in je browser het gebruik van cookies hebt uitgezet kun je nog steeds de meeste onderdelen van de website bezoeken.

Cookies van websites van derden
Bij bepaalde onderdelen van de website zetten websites van derden cookies. Het gaat dan om handige extra’s zoals een Google-plattegrond. Wij hebben geen invloed op wat derde partijen met hun cookies doen.

Andere websites
Op de site en in de applicatie staat een aantal links naar andere websites, zoals het donorregister. Wij hebben geen invloed op hoe andere partijen met jouw gegevens omgaan. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de desbetreffende website.

Wijzigingen
LifeCourse BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Check daarom regelmatig dit document om op de hoogte te blijven van ons privacybeleid.

Meest recente wijziging: 1 mei 2018

©opyright - Levensdossier.nl